Bibliografi

Fagartikler
2021
Cohort Data on divorce among first, second and higher order marriages in Norway 1981 until 2013. Data in Brief. Forfatter: Rune Zahl-Olsen & Ben Shahar. Klikk her for å lese

Predicting change through individual symptoms and relationship distress: A study of within- and between-person processes in couple therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy. Forfattere: Tilden, T., Ulvenes, P., Zahl‐Olsen, R., Hoffart, A., Johnsen, S. U., Wampold, B. E., & Håland, Å. T. Klikk her for å lese 

Alliance predicting change in couple therapy. Psychotherapy. Forfattere: Tilden, T., Johnson, S. U., Hoffart, A., Zahl-Olsen, R., Wampold, B. E., Ulvenes, P., & Håland, Å. T. Klikk her for å lese

2019
Physical couple and family violence among clients seeking therapy: identifiers and predictors. Frontiers in Psychology. Forfattere: Rune Zahl-Olsen, Nicolay Gausel, Agnes Zahl-Olsen, Thomas Bjerregaard Bertelsen, Aashild Tellefsen Haaland og Terje Tilden. Klikk her for å lese (open access / gratis)

Change in work functioning from pre- to post-treatment in feedback-informed Couple and Family Therapy in Norway. 
Journal of Family Therapy. Forfattere: Rune Zahl-Olsen, Åshild Tellefsen Håland, Nicolay Gausel, Bruce Wampold og Terje Tilden. Klikk her for å lese (open access / gratis)

Feedback in Couple and Family Therapy: A Randomized Clinical Trial. Family Process. Forfattere: Terje Tilden, Bruce E. Wampold, Pål Ulvenes, Rune Zahl-Olsen, Alse Hoffart, Bente Barstad, Iris A. Olsen, Tore Gude, William M. Pinsof, Richard E. Zinbarg, Harald H. Nilssen og Åshild T. Håland. Klikk her for å lese publisert utgave (krever innlogging eller kjøp)

Divorce and Remarriage in Norway: A Prospective Cohort Study Between 1981 and 2013. Journal of Divorce & Remarriage. Forfattere: Rune Zahl-Olsen, Frode Thuen og Birgitte Espehaug. Klikk her for å lese publisert utgave (Krever innlogging eller kjøp).

2018
Går annethvert ekteskap i oppløsning?: En prospektiv kohortundersøkelse av skilsmisser i Norge 1886–2013. 
Fokus på familien, 2018, Volum 46, (1). s. 53-73. Forfatter: Rune Zahl-Olsen. Klikk her for å lese publisert utgave (Krever innlogging eller kjøp), eller klikk her for å lese forfatterversjon (fri tilgang)

2017
Med blikk på oss selv : intensivt familieterapeutisk behandlingstilbud. 
Fokus på familien 2017; Volum 45.(4) s. 258-279. Forfattere: Helgeland, Anne; Oanes, Camilla Jensen; Hillesund, Odd Kenneth; Zahl-Olsen, Rune. Klikk her for å lese (Krever innlogging eller kjøp), eller klikk her for å lese forfatterversjon (fri tilgang)

Kapitler i fagbøker
2018
Psykisk helsevern for barn og unge - BUP
.
I: Barn og unge i midten, Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Gyldendal Akademisk. 2018. ISBN: 978-82-05-49818-1. s.207-230

2017
Bruk av systematiske tilbakemeldinger i parterapi. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 978-82-450-2206-3. s. 79-91 

An anthill of questions that made me prepare for the first session: A clinical vignette of the usage of STIC feedback system. I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist. Springer. 2017. ISBN: 978-3-319-50674-6. s. 189-209

Bøker og avhandlinger
2020
Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning. PhD avhandling. ISBN: 978-82-7117-967-0. Klikk her for å lese PDF versjon (open access / gratis)

2018
Hva er et ekteskap...egentlig? Proklamedia. 2018. ISBN: 978-82-7199-578-2 

2014
Tøffe Valg i gode og onde dager
. Proklamedia. 2014. ISBN: 978-82-7199-432-7 

2009
FORANDRING FRYDER? Utfordring, utvikling og muligheter: En kvalitativ undersøkelse om noen familieterapeuters opplevelser av forandringer på eget arbeidssted, og innvirkningene dette har på deres praksis. Masteroppgave ved Diakonhjemmet høyskole (nå VID vitenskapelige høgskole), Master i familieterapi og systemisk praksis. 2009. Klikk her for å lese (åpent dokument)

Kronikker og bokanmeldelser
2020
Debattinnlegg: Oppfordringen om å vente med å gifte seg vil sannsynligvis føre til flere samlivsbrudd. Vårt Land 29.09.20. Klikk her for å lese (kan kreve innlogging)

Bokanmeldelse: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Anne Hilde Vassbø Hagen , Bente Austbø , Vanja Hjelmseth , Joanne Dolhanty. Fokus på Familien 03/2020 (volum 48). Klikk her for å lese (kan kreve innlogging).

Leserinnlegg: Partilfredshet følger ikke Newtons lov allikevel. Fædrelandsvennen 07.07.20. Klikk her for å lese (kan kreve innlogging).

2019
Bokanmeldelse: Generasjon prestasjon. Ole Jacob Madsen. Metaforum - Tidsskrift for Norsk forening for familieterapi 2019 ; Årgang 36 (3) s. 46-47. Klikk her for å lese.

Kronikk: Gift for andre eller tredje gang? Det er god grunn til å pleie parforholdet. Aftenposten 29.06.19. Klikk her for å lese (kan kreve innlogging)

Leserinnlegg: Høysesong for forvirring om giftemål og skilsmisse. Aftenposten 26.02.19. Klikk her for å lese (kan kreve innlogging)

2018
Leserinnlegg: En villedende myte. Avlyser den grå skilsmisserevolusjonen. Fædrelandsvennen. 15.10.18. Klikk her for å lese (kan kreve innlogging)

Kronikk: Hva ligger bak en doktorgrad? Psykologisk.no, 27.04.18. Klikk her for å lese (åpen nettside)

2017
Bokomtale: Det er slutt. Sissel Gran.
 Fokus på familien 2017 ;Volum 45.(1) s. 64-66. Klikk her for å lese (Krever innlogging eller kjøp)

Bokomtale: Slipp ordene løs, skriveprosess og fagtekster. Sissel Lie.
Metaforum, Tidsskrift for Norsk forening for familieterapi 2017 ;Volum 34.(4) s. 32-  

2016
Bokomtale: Videre, Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre. Birgit Valla.
Metaforum - Tidsskrift for Norsk forening for familieterapi 2016 ;Volum 33.(1) s. 28-30

Bokomtale: An invitation to social construction (3rd edition). Kenneth Gergen. Fokus på familien. 2016 ; Volum 44.(2) s. 170-173. Klikk her for å lese (Krever innlogging eller kjøp)

Bokomtale: Kunsten å elske - ni nøkler til det gode samlivet. Dimitrij Kielland Samoilow. Metaforum, Tidsskrift for Norsk forening for familieterapi 2016 ;Volum 33.(2) s. 42-43

Faglige presentasjoner
2019
First, second and higher order marriages. Population, distribution and divorce. A prospective study.
International Family Therapy Association (IFTA) World therapy Congress, Aberdeen, Scotland, March 2019

Change in work functioning from pre- to post-treatment in feedback informed CFT in Norway. International Family Therapy Association (IFTA) World therapy Congress, Aberdeen, Scotland, March 2019

2018
Ender halvparten av alle ekteskap i skilsmisse? Årskonferansen til Norsk Forening For Familieterapi. Trondheim, Februar 2018

2017
Bedring gjennom par og familieterapi ved landets tre behanlingsnivåer.
Jakten etter Kunnskap ved Universitetet i Agder, Grimstad, September 2017 

Does every other marriage end in divorce? Divorces in Norway 1886-2013 by period and marriage cohort. 11th Nordic Family Therapy Congress (Meeting in the middle), Reykjavik, Island, Mai 2017

Measuring change in couple and family therapy. 11th Nordic Family Therapy Congress (Meeting in the middle), Reykjavik, Island, Mai 2017

Routine Outcome Monitoring In Couple And Family Therapy. International Systemic Research Conference,  Heidelberg, Tyskland, Mars 2017

Flerfamiliegruppe for barn med komplekse traumer med et integrert EFFT perspektiv. Årkonferansen for Norsk Forening for Familieterapi, Asker, Februar 2017

2015
Systemic Therapy Inventory of Change. Sharing experiences: Using feedback to improve client outcomes, Gardermoen, November 2015

2014
Clinical use of online feedback. 10th Nordic Family Therapy Congress, Åbo, Finland, August 2014

"Har grafer og Ipad noe med terapi å gjøre?": Om bruk av tilbakemeldingssystemer i terapi. Årskonferansen til Norsk forening for Familieterapi, Asker, Februar 2014.

Mediaomtale

Dagbladet + 19.02.21. «Stonewalling»: Slik kan forholdet reddes

Fædrelandsvennen 03.01.21. "Mange par sliter: - Må jobbe for kjærligheten hver dag"

Norge Idag 20.12.19. "Vil avlive skilsmissestatistikkens mørke myte"

Radio 316 live den 16.12.19, men sendt i reprise flere ganger.  "God morgen" fra kl. 08.00 -09.00

KK.no 13.10.19. "Skilsmisser smitter, men nå kan trenden ha snudd"

VG 16.08.19. "Derfor skilles nordmenn"

Aftenposten 01.07.19. "Gift for andre eller tredje gang? Det er god grunn til å pleie parforholdet."

Fædrelandsvennen 05.01.19. "Han vil redde familier". Artikkel om hva forskningen til Rune fokuserer på.

Fædrelandsvennen 16.10.18. Flere skiller seg i høy alder nå enn før, men det er fortsatt svært få. Den grå skilsmisserevolusjonen er en myte.

Dagen 05.05.18. Avliver myter om skilsmisser

NRK P1+ Frokostradio den 23.04.18. Intervju om skilsmisseutviklingen i Norge

Fædrelandsvennen 20.04.18. Ny forskning: Aldri har vi sett en så kraftig nedgang i andelen som skiller seg i Norge.

Aftenposten 19.04.18. Ny forskning: Aldri har vi sett en så kraftig nedgang i andelen som skiller seg i Norge. 

Fædrelandsvennen 19.04.17. Leser familieproblemer ut av diagrammene. Artikkel om bruk av tilbakemeldings-systemer i terapi. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til forskningen, eller tips til ny forskning vennligst ta kontakt. Klikk her